×
Kurumsal

Misyon

Ahlak normlarının iş hayatındaki değerlerine bağlılığı ilke edinmiş üyeleriyle, bağımsızlık esasını muhafaza eden kültürel değerler manzumesini milletinin geçmişinden alarak, yeryüzünün her sathında ülkesine hizmetle rekabet gücünün gelişimini sağlayan ÖNSİAD’ın misyonunda;


SOSYOKÜLTÜREL YAKLAŞIMI


Gayemiz üretici ve tüketicinin korunmasına çalışmanın yanı sıra haklının, ezilenin, mağdur ve mazlumun yanında yer almak, yoksulu gözetmek için merhamet bilinci ile paylaşmayı kültüre dönüştürmektir. Ekonomide dini meşruiyet referansını dikkate alarak düşünce, inanç ve ibadet özgürlüğünü savunmakla etnik kimlik ayrımcılığı yapmadan insan haklarına hizmeti görev bilmektir. Yıllardır içerisinde yer aldığı halde kurumsal temsili olmayan ve sayıları iş alanında yüz binlere ulaşan İmam Hatip Neslinin ve gönüllülerinin iş dünyasında organize olmasını sağlamaktır. Ahlak ve erdemin temsilcisi kazancın miktarından çok bereket ve paylaşımına bakan, Asım’ın Nesli’nin iş yaklaşımlarını ideal örneğe dönüştürerek her alanda olduğu gibi iş dünyasında da ülke menfaatine sunmakla fazilet, doğruluk ve dürüstlük eri iş adamlarının toplumsal işlevini arttırmaktır.


İNSAN KAYNAKLARI VE KURUMSALLAŞMA ANLAYI


İnsanlığın ihtiyaçlarını gözeterek fayda esasına dayalı kalıcı ve uygulanabilir projeler üretmek. Üretilen projelerin uygulanmasına destek için küçük orta ve büyük işletmelerimizin mesleki sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmaktır.


Ekip ruhuyla ve manevi değerlerle kurumsallaşma süreçlerini destekleyecek yönetim ve gelişim eğitimleri organize etmek, tanıtım, reklam ve yeniden yapılanma çalışmalarının süreçlerine katkıda bulunmayı görev edinmektir.


Ülkenin ve üyelerinin Marka bilinirliğini uluslararası pazarlara taşımakla eğitime verilen desteği ve ÖNSİAD yaklaşımını yaymaktır.


Yüksek verimli ve erdemli istihdam çalışmalarına, iş alanlarının ve pazarların oluşumuna proje geliştirme ve uygulama desteğinde bulunmak, kurumsallaşma ve insan kaynağı geliştirmede ahlakça büyümeyi de hâkim kılan ÖNSİAD olmaktır.


EĞİTİM VE AR-GE STRATEJİSİ


Ülkemizin İş Dünyasındaki kurumlarının ulusal ve uluslararası rekabet standartlarına kavuşması ve gelişmesi için ticaret hukukunun, evrensel manevi değerlerin, objektif etik kuralların müteşebbislerce en iyi biçimde algılanması için çeşitli programlardan oluşan organizasyonlar yapmaktır.


Sanayi, Teknoloji, Bilişim, İnovasyon ve benzeri alanlarda yatırım ve iş geliştirme rehberliği yaparak gelişmeye katkıda bulunmak, bilginin gelişimini sürekli kılarak müteşebbislerinin büyümesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası teşvik kurumları, bilgi, eğitim destek kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve özel sektör arasında köprü olmaktır.


Eğitim ve AR-GE‘ yi teşvik ederek gerektiğinde yatırım ve iştirakler oluşturmak. Vicdan sermayesini, kapital sermaye ile bir araya getirmeyi şiar edinerek teknoloji geliştirenle, yatırımcı sermayedarı, üreticiyle, proje sahibini aynı ruh ve ortamda buluşturmaktır.


İŞ BİRLİĞİ VE İLETİŞİM YAKLAŞIMI


İşletmelerin sorunlarına çözüm üretmek için sebep sonuç analizleri ile mikro, makro ölçekli analizler yapmak, süreç yaklaşımı geliştirmek, kesin çözümlere dönük yetkili kurumlardan destek almaya yardımcı olmak. Yüksek ahlaklı örnek iş adamı, bürokrat, teknokrat ve çalışma personeli yetiştirmek için sosyolojik, akademik çalışmalar yapmak, sosyal sorumluluk sahibi verimli istihdamı ve işletmeleri artırarak kalıcı kılmaktır.


Teknolojinin tüm nimetlerini doğru kullanma adına bilgiyi tecrübeyle destekleyerek ilişkileri müteşebbislerle paylaşmak ve pozitif ivme oluşturmaktır.


Ulusal ve uluslararası alanlarda fuarlar, etkinlik ve organizasyonlarla iletişim ve işbirliklerinin kurulmasına destek olacak faaliyetlerde bulunmak aynı gayeyle bir araya gelen platformlar organize etmektir.


SEKTÖREL GELİŞİM YAKLAŞIMI


Girişimci ruhu desteklemek adına iş ve faaliyetlerin her safhasında önderlik ve rehberlik ederek, ulusal ve uluslararası projelerle ülkemizin ve üyelerimizin tanıtım ve marka gelişimine destek vermektir.


İktisadi yönetim, ticaret, finansman, kurumsal gelişme ve büyümede iş dünyasının önderi ve rehberi olarak alternatif kaynaklar ve pazarlar için çözüm önerileri sunmaktır.


Toplam kalitede ekolojik çevre dengesini ve doğal kaynakları koruyarak uluslar arası standartların ileri teknoloji ile üretimde uygulanmasına destek olmak ve anlayışını kültüre dönüştürmektir.


ULUSAL YAKLAŞIMI


Ülkemizin “Yeni ve Lider Ülke Türkiye” hedeflerine ulaşması için ekonomik kalkınmasına destek olmak, gelişmiş serbest ve rekabetçi pazar ekonomisine sahip ülkeler seviyesini koruması için altyapının gelişmesine çalışmaktır.


İnsan gücü, enerji ve doğal kaynakların israf edilmeksizin etkin kullanılmasına destekle potansiyel iş dünyası üyelerinin ülke ekonomisine katkısını arttırmak, yoksulluğun ulusal ve uluslararası siyasette başkalarına bağımlılık olduğunun bilinciyle ulusal zenginliğe katkı adına müteşebbislerin piyasada kalıcı yer edinmelerine destek olmaktır.


Kanun, yönetmelik, strateji ve uygulamalarının yerel, ulusal ve uluslararası müzakerelerine fikir, görüş ve analizlerle katkıda ve tavsiyelerde bulunmak suretiyle “Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın’’ anlayışını yayan ÖNSİAD olmaktır.

ÖNSİAD

ÜYE FİRMALARIMIZ VE FAALİYET ALANLARI