×
Kurumsal

Vizyon

 • Türkiye toplumundaki sivil hareketlerin iş dünyasındaki ahlak ve fazilet önderi olarak tarihinin derinliklerinden gelen asli değerleri ile insanlığa hizmeti gaye edinmiş,
 • Doğruluğu esas alan, girişimci ruhuyla donanmış, geleceğe emin adımlarla yürüyen,
 • Modernitenin evrensel ahlak değerlerine zarar vermediği, vicdan sermayesinin korunup gözetildiği, ülkesinin sosyal, siyasal, ekonomik, ilkesel ve ulusal büyüklük ve bütünlüğüne fayda üreten,
 • Ülkesinin ve üyelerinin marka değerini pozitif tanıtım gayretleri ile yücelten, kurumsallaşma ve büyüme süreçlerinde destekleyen,
 • Üyelerinin şuur ekseninde milli ve manevi değerlerini örnek toplumsal hayat biçimiyle yansıtan,
 • Üyeleri ile yerel, ulusal ve uluslararası iş çevrelerini buluşturan, sağlıklı ilişkiler kurduran,
 • Kamusal, eğitsel, sosyal ve siyasal çalışmalarda gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükümet ya da ulusal ve uluslar arası kuruluş ve devletlere görüş ve öneriler oluşturan iletişim araçlarıyla dolaylı ya da muhatabı ile doğrudan öneri ve görüşlerini paylaşan,
 • İş dünyasında ve sivil toplum kurumlarında ortak ve ulusal menfaatlerin esas alındığı cihetle görüş ve anlayışlarını paylaştığı ya da öncülük ettiği iş birliği çalışmalarını platformlara taşıyarak çatı oluşumlar kurmaya hizmet eden,
 • Proje geliştiren, Ar-Ge çalışmalarına öncülük eden,
 • İnsan temel hak ve hürriyetlerini, inanç özgürlüğüyle destekleyen, katılımcı yönetsel anlayışa düşünce özgürlüğünü ezdirmeyen,
 • Etkin rekabetçi piyasa ekonomisinin hamisi olmakla birlikte vatanperver yerli malı hassasiyetli iş birliklerini tesis etmeyi ve geliştirmeyi gaye edinen,
 • Ekolojik dengeyle çevre bilincinin yılmaz savunucusu olmasının yanında teşebbüs ruhunun verimlilik, yenilikçilik ve toplumsal refahla kalitesini artıran,
 • Barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü toplumsal uzlaşıyla bölgesel adaleti temsil eden,
 • Ülke ekonomisinin ve üyelerinin dünya ölçeğindeki en saygın temsilcisi olmaya çalışan,
 • “Asım’ın Nesli” İmam Hatip şuur ve kültürünün tarihinden gelen ahlak bilinciyle örnek topluluk olma adına gayret üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

ÖNSİAD

ÜYE FİRMALARIMIZ VE FAALİYET ALANLARI